E-light (IPL+RF)

Beautiful girls with perfect bodies

E-light – najnowsze osiągnięcie techniki łączące energię światła IPL z energią prądu RF(radio frequency).

Technologia E-light jest bezpieczna, efektywna, sprawdzona klinicznie, komfortowa i nieinwazyjna.

 

Zabiegi E-lightem są o wiele efektywniejsze od zabiegów samym IPL lub samym RF.

Zastosowanie:

.

Zasada działania rewolucyjnej technologii E-light
Energia świetlna jest pochłaniana przez chromofory (melaninę, hemoglobinę) zawarte we włosach, naczyniach lub skórze w zależności od zakresu długości fal. W procesie absorbcji, energia światła zamieniana jest na energię termiczną. która podgrzewa włos, naczynie lub kolagen. Własności elektryczne skóry zależą od jej temperatury (im cieplejsza tkanka tym niższy jej opór elektryczny). Prąd RF przepływając przez skórę, wybiera drogę przez tkanki podgrzane światłem. Przepływ prądu RF nie jest zależny od ilości melaniny w skórze, dlatego też technologia ta może być bezpiecznie aplikowana w przypadku wszystkich typów skóry. W związku z tym, że światło jest tylko częścią stosowanej energii, jej gęstość w trakcie zabiegu jest niższa niż w przypadku użycia samego światła. Zapewnia to bezpieczeństwo, większą efektywność i brak możliwości poparzenia.

Porównanie IPL z IPL+RF (E-Light):

Energia z IPL wraz z RF przenika bezpośrednio do głębszych warstw tkanki; oznacza to, że nie jest pochłaniana przez barwnik lub ciemną skórę jak w przypadku IPL – poprzez to zapewnia większe bezpieczeństwo, lepszą efektywność i brak możliwości poparzenia.

IPL może przeniknąć 2,5 mm, podczas gdy IPL z RF przenika 4,0 mm w głąb skóry,

Przy użyciu IPL tkanka może pochłonąć tylko 30%-40% energii, reszta energii jest odbijana i załamuje się, podczas gdy w IPL z RF zjawisko odbicia i załamania się energii nie występuje.

Przy użyciu nowoczesnej technologii E-Light (IPL+RF) efekt zabiegów jest o wiele lepszy niż przy użyciu samego IPL.